4811 - Integrationspriserne 2011

Mandag den 31. oktober 2011 finder prisuddelingen af årets integrationspriser sted. Det er ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, som uddeler priser for særligt forbilledlige integrationsindsatser i Danmark.

Derfor er der nu, og frem til den 8. september 2011, mulighed for at indstille kandidater til de integrationspriser, som uddeles indenfor fem kategorier.  Der kan søges til kortvarende indsatser og til længerevarende mere etablerede indsatser.

Kategorierne er: Årets forening; Årets kommune; Årets nydanske kollega; Årets virksomhed og Årets boligområde. Det er muligt at indstille kandidater til samtlige kategorier, men for den almene sektor bør der rettes særlig fokus på muligheden for at indstille til prisen for Årets boligområde.

Prisen i denne kategori tildeles et boligområde som, repræsenteret ved en boligorganisation og en kommune, har ydet en særlig vellykket og helhedsorienteret indsats til gavn for området og dets beboere.

Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på fem kriterier: Resultater af indsatsen; Nyskabelse - nye og anderledes metoder; Involveringen af etniske minoriteter i udviklingen og gennemførelsen af indsatsen; Samarbejde med relevante parter på tværs af for eksempel sektorer og at Indsatsen kan være til inspiration for andre.

Indstillingerne vil blive behandlet af en uafhængig dommerkomite på syv personer med repræsentanter for forenings- og erhvervslivet.

Det er muligt at indstille en kandidat til prisen på www.nyidanmark.dk/Integrationspriserne. Her er det også muligt at læse mere om de fem kategorier og de kriterier, som priserne uddeles efter.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her