4611 - Frivillig Fredag 30. september 2011

Den frivillige indsats er et bærende element i Danmarks almene boliger. På tværs af generationer, etnicitet og sociale forskelle er det frivillige arbejde hver dag med til at skabe glæde og sammenhold blandt mange beboerne.

2011 er udråbt til europæisk år for frivilligt arbejde, og derfor har der været megen fokus på den frivillige indsats, som tusindvis af mennesker gør rundt omkring i landets foreninger, institutioner og virksomheder.

Det frivillige arbejde markeres med en national frivillighedsdag. Den nationale frivillighedsdag skal hvert år afholdes den sidste fredag i september - i år den 30. september 2011.

Frivillig Fredag har tre hovedformål:

  • At markere og anerkende de frivilliges indsats
  • At synliggøre det frivillige arbejde og give både beboere og andre mulighed for at møde de frivillige og få mere at vide om, hvad de laver
  • At skabe endnu større interesse for det frivillige arbejde og eventuelt tiltrække nye frivillige

Frivillig Fredag er en lejlighed til at vise, hvad der kan gennemføres med hjælp fra frivillige hænder. Det kan være uddeling af frivillighedsbeviser, opførelse af teater, afholdelse af en boldturnering, fællesspisning, udskænkning af kaffe og kage eller de daglige aktiviteter i væresteder eller lektiecafeen.

Kun fantasien sætter grænser for aktiviteterne på Frivillig Fredag, som kan åbne sig mod såvel boligafdelingens beboere som for borgere udefra, der gerne vil møde de frivillige og få et bedre kendskab til det frivillige arbejde.

Det er Frivilligrådet, som koordinerer opgaven med at gøre Frivillig Fredag, som  til et landsdækkende arrangement. Du kan hente inspiration til dagen på www.frivilligfredag.dk. Her er der mulighed for at synliggøre afdelingens eller projektets arrangement og finde inspiration og materiale til dagen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her