4111 - Forvaltningskonference 2011

Hermed indbydes til forvaltningskonference som igen i år afholdes på Hotel Nyborg Strand den 23. og 24. august 2011. Temaet for dette års konference er "Almen velfærd".

Forvaltningskonferencen 2011 sætter derfor fokus på Danmarks almene boliger som en af grundstenene i det moderne velfærdssamfund og på, hvordan denne opfattelse af sektoren kan blive endnu mere udbredt.

På forvaltningskonferencen vil et gennemgående tema være at diskutere samarbejdsmuligheder og herigennem søge at inspirere til fremtidige samarbejder mellem boligorganisationerne og eksterne aktører.

Desuden byder konferencen på rådgivning indenfor en række mere klassiske forvaltningsemner, som er aktuelle i det daglige forvaltningsarbejde. Her vil der være mulighed for at diskutere og få svar på konkrete spørgsmål.

Som sædvanlig bliver der også plads til at udveksle erfaringer med kolleger fra hele landet.

Forvaltningskonferencen er rettet mod direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner. Boligorganisationer med mindre end 4000 lejemål i administration kan kun påregne at deltage med én deltager på konferencen.

Vedlagt er program og tilmeldingsblanket. Tilmelding til konferencen er bindende.

BL udsender bekræftelse på deltagelse og opkrævning af deltagerafgift.

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Niels Sørensen

Søger du bolig? - Klik her