3711 - Forsøgs- og udviklingsmidler efter almenboligloven

Socialministeriet modtager nu ansøgninger om tildeling af forsøgs- og udviklingsmidler efter lov om almene boliger m.v. § 144, stk. 3.

Ansøgningsfristen er torsdag den 1. september 2011

Socialministeriet kan med almenboliglovens forsøgsbestemmelse yde tilskud til projekter, som medvirker til at udvikle den almene boligsektor og dennes samspil med det øvrige boligmarked.

Der er i perioden 2010-2013 afsat 10 mio. kr. årligt til igangsættelse, evaluering og formidling af forsøg i den almene boligsektor - både i nybyggeriet og det eksisterende byggeri. En del af midlerne fordeles efter en ansøgningsrunde, der sigter mod forsøgs- og udviklingstemaerne for 2011.

Socialministeriet forventer i år på baggrund af denne udmelding af temaer at give tilskud i størrelsesordenen 400.000 kr. - 1.000.000 kr. til 5-8 projekter. Derudover har Socialministeriet løbende mulighed for at støtte og igangsætte relevante forsøgsprojekter.

Formålet med forsøgs- og udviklingsmidlerne er, at der skabes og udbredes ny viden indenfor det almene byggeri og den almene sektor, så det også i fremtiden kan sikres, at almene boliger udgør et attraktivt og konkurrencedygtigt tilbud på boligmarkedet.

I 2011 prioriterer Socialministeriet fortrinsvis at støtte projekter indenfor 3 temaer:

  1. Energi og totaløkonomi
  2. Effektivisering af byggeprocessen
  3. Fremtidssikring og social bæredygtighed   

Ansøgningsskema, vejledningsbrev m.m. kan ses på Socialministeriets hjemmeside her.

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Bjarne Zetterström

Søger du bolig? - Klik her