3611 - Virksomhedspraktik

BL udsendte i april i år et BL Informerer (nr. 25) angående bilag 4 i Overenskomst for ejendomsservice omkring procedure ved etablering af virksomhedspraktikansættelser og ansættelse med løntilskud. Ændringen i bilaget blev forhandlet i 2010 mellem BL og ESL.

Den væsentligste ændring, der skete i 2010, er, at boligorganisationerne skal indsende den relevante blanket inden, der ansættes folk i praktik eller i løntilskud. Hvis dette punkt ikke overholdes, er ESL berettiget til at opkræve en bod for brud på overenskomsten.

Vi må desværre konstatere, at der stadig er mangler i proceduren både hvad angår udfyldelsen af blanketterne, og at ansættelse vilkårligt finder sted før materialet er indsendt til BL og ESL.

Se den udsendte BL Informerer nr. 25 i april måned 2011.

BL anbefaler, at man benytter begge mail-adresser som beskrevet i ovennævnte link, når man sender ansøgningerne pr. mail.

Med venlig hilsen

Bent Madsen  /  Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her