3511 - Pjece med værktøjer til begrænsning af udsættelser

Et stadig stigende antal lejere i almene boligafdelinger bliver sat ud af deres bolig, fordi de ikke kan betale huslejen. Fra 2002 til 2010 er antallet af udsættelser steget fra 1.832 til 4.382 om året. Udsættelse af lejere fra deres hjem kan medføre menneskelige tragedier, og samtidig er udsættelser ofte bekostelige for de udsatte lejere, for kommunerne og for beboerne i afdelinger med udsættelser.

I slutningen af 2010 nedsatte BL og KL et udvalg, som sammen har forsøgt at finde nogle værktøjer, som kan være med til at begrænse antallet af udsættelser i fremtiden.

Udvalget har udarbejdet en pjece, som tager udgangspunkt i "Vejledning om kommunernes handlepligt og handlemuligheder i forhold til udsættelsestruede eller udsatte lejere" og i "Lov om leje af almene boliger". Pjecens primære målgruppe er ansatte i kommuner og boligorganisationer for at sikre, at de eksisterende muligheder benyttes for at undgå udsættelser. Endvidere påpeges det, at udsættelser også er et emne, der kan tages op i Styringsdialogen.

Pjecen kan downloades her.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her