2611 - SFI-undersøgelse om udlejningsregler i boligafdelingerne

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har iværksat en undersøgelse for Socialministeriet af brugen af udlejningsregler i almene boligafdelinger.

Undersøgelsen skal blandt andet afdække antallet af boligafdelinger, hvor der er indgået aftale med kommuner om fleksibel og kombineret udlejning og om kommunal anvisning.

Formålet med undersøgelsen er at belyse, i hvilket omfang boligorgani-sationer og kommuner benytter de mulige udlejningsredskaber, som er til rådighed i lovgivningen, og hvordan disse redskaber virker.

Undersøgelsen gennemføres i et stort og repræsentativt udvalg af de almene boligafdelinger. I alt er der udvalgt 2.000 boligafdelinger, som dækker hovedparten af alle boligorganisationer. Undersøgelsen er sendt ud til forretningsførere og administrationer elektronisk.

Undersøgelsen afrapporteres i en SFI-rapport, der forventes at udkomme i efteråret 2011. Rapportens resultater vil blive præsenteret i BL Informerer, når den bliver offentliggjort.

Det er en ganske omfattende undersøgelse, som det kræver en indsats af administrationerne at besvare. Vi håber, at der kan opnås en høj svarprocent, så undersøgelsen bliver så repræsentativ som mulig og dermed kan danne et godt udgangspunkt for evt. videre overvejelser om ændringer af udlejningsreglerne.

Svarfristen for undersøgelsen er fastsat til fredag den 29. april 2011.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

 

Søger du bolig? - Klik her