2511 - Virksomhedspraktik

Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 aftalte ESL og BL en ny praksis vedrørende godkendelse af praktikpladser, jf. bilag 4 i Overenskomst for ejendomsservice 2010-12.

Den ny praksis består i, at det paritetiske udvalg, som består af repræsentanter hos BL og ESL, skal godkende ansøgninger til virksomhedspraktikfor at forebygge misbrug af virksomhedspraktik-ansættelser.

Bilag 4 dækker alene virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud - og ikke fleksjob, skånejob m.m., der aftales med bl.a. kommuner og fagforeninger.

Ansøgninger om virksomhedspraktik og ansættelser med løntilskud
Ordningen omkring virksomhedspraktik har nu virket næsten et år, og parterne er enige om, at ansøgningerne skal ensrettes, da forskellige typer af ansøgningsformer som mails, blanketter m.m. giver unødigt mange fejl og forsinket sagsbehandling.

Derfor vil BL og ESL anbefale boligorganisationerne at anvende følgende blanket, som primært erhverves i de respektive jobcentre rundt om i landet.

Det drejer sig om blanket 131 "Arbejdsgivertilbud om etablering af virksomhedspraktik".

Af vigtige punkter til udfyldelse af blanketten bør nævnes følgende:

Blankettens punkt 2: I forbindelse med virksomhedspraktikken er det vigtigt, at rubrikken "Praktikbeskrivelse" er udfyldt, såvel som rubrikkerne "Forventet ugentlig timetal" og "Ønsket startdato".

Blankettens punkt 4: Rubrikkerne "Antal af medarbejdere" og "Forholdstalskrav" skal udfyldes.

Blankettens punkt 5: Rubrikken "Høring af de ansatte" skal udfyldes.

Blankettens punkt 6: Rubrikken "Erklæring og underskrift" fra både boligorganisationen og en medarbejderrepræsentant skal udfyldes.

Blankettens punkt 9: Rubrikken "Aftale om virksomhedspraktikken" samt rubrikken "Periode for virksomhedspraktikken" skal udfyldes. Det gælder såvel "Startdato" som "Til og med dato" og "Formål for virksomhedspraktikken".

Ligeledes skal boligorganisationerne anvende blanket 221 vedrørende "Bevilling af løntilskud til ansættelse af medarbejder" og udfylde de relevante punkter.

Ansøgningerne om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud sendes pr. mail til Kim Larsen, ESL, kla@forbundet.dk og i BL til Lars Schmidt med mailadressen lsc@bl.dk

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

 

Søger du bolig? - Klik her