2211 - Boligkontoret Danmark udgiver bog om moderne beboerdemokrati


Boligkontoret Danmark udgav den 10. marts 2011 en ny bog om det moderne beboerdemokrati under titlen: Sæt kulør på samarbejdet.

Mennesker er forskellige, og det kan både være en udfordring og en berigelse, når man skal forsøge at nå til enighed i bestyrelsesarbejdet i afdelings- og organisationsbestyrelser. Er man bevidste om forskellene, kan forskellighederne imidlertid udnyttes til at skabe endnu bedre resultater. Bogens formål er at give inspiration til et bedre samarbejde og få nye perspektiver på beboerdemokratiets arbejde.

Sæt kulør på samarbejdet giver en række praktiske forslag til at løse op for situationer, hvor samarbejdet i en afdelings- eller organisationsbestyrelse er kørt fast. Forslagene er konstrueret over virkelige hændelser, som medarbejderne i Boligkontoret Danmark har oplevet i deres ar-bejde med beboerdemokratiet. 

Bogen påpeger også beboerdemokratiets udfordringer i forbindelse med styringsreformen og giver samtidig gode råd til, hvordan boligorganisationerne kan tage aktiv del i samarbejdet med kommunerne og herved udvikle styringsdialogmøderne.

Bogen kan benyttes som opslagsbog, idet de enkelte kapitler har forskellige vinkler på bestyrelsesarbejdet. De enkelte kapitler kan derfor være anvendelige i forskellige sammenhænge.

Sæt kulør på samarbejdet kan købes ved henvendelse til Boligkontoret Danmark, Lundsgade 9, 2100 København Ø eller på telefonnummer 35 44 80 20. Bogen kan også bestilles på mailadressen: boligkontoret@bdk.dk

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

 

 


 

Søger du bolig? - Klik her