2111 - Byggeskadeforsikring af renoveringsarbejder

Folketinget har med virkning fra 1. juli 2011 ændret lov om almene boliger. Ændringen betyder, at også renoveringsarbejder fremover er omfattet af Byggeskadefonden.

Ordningen omfatter renoveringer af boligbyggerier, der har fået støtte efter lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, den tidligere ældreboliglov eller efter tidligere boligbyggeri- og byggestøttelove, og som løbende er underlagt kommunalt tilsyn med vedligeholdelsen i driftsfasen.

Det er dog et krav, at renoveringsarbejderne medfører fornyelse eller forbedringer, som er kvalitetssikrede, og som udgør mindst 1 mio. kr. eller 100.000 kr. inklusiv moms pr. bolig, for at de kan blive omfattet af Byggeskadefonden. Bidraget til Byggeskadefonden udgør, ligesom for nybyggeri, 1 pct. af anskaffelsessummen.

Fra den 1. juli skal støttede renoveringssager således tilmeldes byggeskadeforsikringen, mens det er frivilligt for bygningsejerne, om øvrige renoveringsarbejder skal omfattes af Byggeskadefondens forsikring.

Ordningen er således obligatorisk for de renoveringer, der efter 1. juli 2011 påbegyndes med støtte fra Landsbyggefonden efter trækningsretten (§ 90), renoveringsstøtteordningen (§ 91), den almindelige driftsstøtteordning (§ 92, stk. 1 og 3) eller offentlig støtte efter renoverings-støtteordningen for ungdomsboliger (§ 100, stk. 1-7). Herudover er det frivilligt at tilmelde ustøttede renoveringssager.

For de renoveringsarbejder, der er påbegyndt før 1. juli 2011, er der etableret en overgangs-ordning. Overgangsordningen indebærer, at renoveringsarbejder frivilligt kan tilmeldes til Byggeskadefonden, hvis de er påbegyndt før 1. juli 2011, og de bliver afleveret efter 1. juli 2011.

Byggeskadefonden gennemfører 1-års og 5-års eftersyn af renoveringsarbejdet samt dækker evt. byggeskader på renoveringsarbejderne i 20 år.

Du kan læse mere om byggeskadeforsikring af renoveringsarbejder på Byggeskadefondens hjemmeside www.byggeskadefonden.dk

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her