2011 - Moms på ventelistegebyrer, rykkergebyrer og byggetilladelser

På baggrund af en vejledende udtalelse fra SKAT i Nordjylland, har det været antagelsen, at der ikke skal moms på ventelistegebyrer. Der er imidlertid blevet rejst tvivl om rækkevidden af SKATs udtalelse, og derfor har vi bedt SKAT om en præcis stillingtagen. Fra forskellig side er der også overfor SKAT blevet rejst spørgsmål om moms på rykkergebyrer og gebyr for byggetilladelse. 

SKAT Nordjylland har nu oplyst følgende i den vedlagte vejledende udtalelse

Som udgangspunkt er ventelistegebyrer momsfrie i forholdet mellem udlejer/administrator og lejeren.

MEN hvis ventelisterne administreres af en ekstern administrator, og denne administrator beholder ventelistegebyrerne til at dække sine omkostninger ved administrationen, så træder denne betaling i stedet for et momspligtigt administrationshonorar fra boligorganisationen. I så fald skal administrator opkræve moms af den administration, der er forbundet med at opkræve ventelistegebyret og føre ventelisterne for boligorganisationen. Da boligorganisationens udgift til administration af ventelisten, herunder til moms, skal dækkes af ventelistegebyret, så må ventelistegebyret forhøjes, og resultatet bliver altså det samme, som hvis der blev lagt moms på ventelistegebyret ved opkrævning hos den opnoterede.

Hvis administrator sender ventelistegebyret videre til boligorganisationen, skal boligorganisationen i stedet betale administrator for administrationen af ventelisten + moms. Resultatet bliver altså også i denne situation det samme. 

Eksempel: Ventelistegebyret har hidtil været 100 kr. Den eksterne administrator opkræver 100 kr. fra personen på ventelisten og 25 kr. fra boligorganisationen i moms. De 25 kr. sendes til SKAT og de 100 kr. dækker de udgifter, den eksterne administrator har haft ved administrationen. Da boligorganisationens udgift på 25 kr. også skal dækkes af ventelistegebyret, må gebyret for fremtiden hæves til 125 kr. Bemærk, at momsen ikke beregnes af gebyrets størrelse på 125 kr., men af administrators udgift til administration på 100 kr.

Herudover har SKAT oplyst følgende:

Rykkergebyrer er momsfrie. Men ved ekstern administration betaler boligorganisationen moms af administrationen, herunder udsendelse af rykkere. Rykkergebyrer er ikke kostægte, og rykkergebyrer udløser kun ekstra moms i det omfang, boligorganisationen skal betale for ekstra administration i den forbindelse. Indgår udsendelse af rykkere i forvejen i den administrationsaftale, der er indgået mellem boligorganisation og administrator, udløser rykkergebyrer altså ikke ekstra moms.

Kommunale gebyrer for byggetilladelse kan behandles som et momsfrit udlæg.

Bemærk, at spørgsmålet om moms kun har betydning ved ekstern administration. Intern administration inden for boligorganisationen er altid momsfri.

Boligorganisationer, der har undladt at betale den ekstra moms i perioden siden 1. januar 2011, kan få et underskud. Dette underskud kan budgetteres afviklet i det kommende regnskabsår efter sædvanlige regler. Boligorganisationen behøver altså ikke - og har næppe grundlag for - at efteropkræve forhøjet ventelistegebyr.  

Med venlig hilsen
Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her