1811 - Ny løntabel pr. 1. marts 2011 for ejendomsfunktionærer

Ny løntabel pr. 1. marts 2011 for ejendomsfunktionærer

Tabellen findes på BL´s hjemmeside under menupunktet "Arbejdsmarked" under "Rådgivning" - her

Den 1. marts 2011 sker der en regulering af lønningerne og udmøntning af decentrale tillæg.

Grundløn, centralaftalte funktions- og anciennitetstillæg og de decentrale funktions- og kvalifikationstillæg reguleres med 1,4 %, jf. §12, stk. 1.

Herudover skal der udmøntes 0,3 % % af lønsummen til decentrale funktions- og kvalifikationstillæg, jf. § 14, stk.2 i Overenskomsten for ejendomsservice.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her