1411 - AC-kampagne i hele 2011

AC-kampagne i hele 2011

Antallet af arbejdsløse akademikere har været stigende gennem de seneste måneder. Særligt er arbejdsløsheden steget blandt nyuddannede, men også blandt de ældre grupper er der blevet flere arbejdsløse.

For at nedbringe antallet af arbejdsløse akademikere har Beskæftigelsesministeriet og Akademikernes fællesorganisation indgået et samarbejde om at gennemføre en kampagne, der beskriver de muligheder, som både den arbejdssøgende har for at stifte bekendtskab med en branche, og som virksomheden har for at vurdere den akademiske stillings effekt for virksomheden.

Kampagnen peger på 3 muligheder for igangsættelse:

  1. Virksomhedspraktik. Her kan den arbejdssøgende arbejde i virksomheden i 4 uger, mens han/hun modtager dagpenge.
  2. Ansættelse med løntilskud. Her ansættes den arbejdssøgende i op til 1 år mod lønrefusion af ca. kr. 10.000 pr. måned.
  3. Ansættelse som videnspilot.   Denne mulighed kan benyttes i mindre nyoprettede virksomheder med maksimum 2 akademikere, og videnspiloten skal være tilknyttet en udviklingsopgave. Der gives refusion på ca. kr. 12.500 pr. måned i op til et år.

www.jobnet.dk samt på fagforeningernes og A-kassernes hjemmesider er det muligt at finde mere information om ordningerne. Her findes udover information også de blanketter, som skal anvendes ved arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud eller etablering af virksomhedspraktik.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her