1211 - Ansøgningspulje til forebyggelse af udsættelse af lejere

Ansøgningspulje til forebyggelse af udsættelse af lejere

I forbindelse med det stigende antal udsættelser i de almene boligafdelinger har Socialministeriet oprettet en pulje til gennemførelse af forsøg til forebyggelse af udsættelser.

De almene boligorganisationers opmærksomhed henledes derfor på Pulje til forebyggelse af udsættelse af lejere, som boligorganisationerne kan få del i. Af satspuljen for 2011 er der afsat 10,6 millioner kr. over 4 år til ansøgningspuljen. Puljen er afsat med henblik på igangsættelse af forsøg med fremskudt rådgivning af udsættelsestruede lejere i udvalgte almene boligområder.

Formålet med puljen er, ved hjælp af forebyggende forsøgsordninger, at nedbringe antallet af udsættelser af lejere, der udsættes af deres hjem, fordi de ikke betaler husleje.

Læs mere om ansøgningspuljen på Socialministeriets hjemmeside.


Ansøgningsskema, budgetskema samt vejledning til ansøgning til puljen findes ligeledes på BL's hjemmeside www.bl.dk.

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her