7311 - Orientering om pulje til støtte af Tv-overvågning

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udbyder ny pulje til støtte af tv-overvågning af offentlige arealer i nær tilknytning til udsatte boligområder. Puljen kan søges af kommuner med udsatte boligområder, men det er vigtigt, at boligorganisationerne også kender til puljen.

Det er en forudsætning, at de offentlige arealer er beliggende i nær tilknytning til arealer, hvor en almen boligorganisation allerede foretager tv-overvågning. Det er derfor oplagt, at der indledes et samarbejde mellem almen boligorganisation og kommunen.

Puljen prioriteres, så kommuner med boligområder, som er omfattet af en initiativaftale, hvor tv-overvågning indgår, får forrang. Herefter prioriteres ansøgere efter, hvor den største kriminalpræventive effekt forventes.

Ansøgningsskema og uddybende vejledning til puljen findes på ministeriets hjemmeside.

Puljens størrelse: 10 mio. kr. i 2011

Ansøgningsfrist: 31. december 2011


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Kristoffer Rønde Møller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her