7211 - BL's kurser 2012

Nu er der åbent for tilmeldinger

Du kan nu finde BL's samlede udbud af kurser og uddannelser for 2012 på vores hjemmeside. Det betyder også, at der er åbent for tilmeldinger til næste års kurser for både valgte og ansatte. 

Kig ind på vores hjemmeside www.bl.dk/uddannelse og lad dig inspirere af vores kurser til, hvordan du kan uddanne dig videre som ansat eller gøre dig dygtigere som valgt.

BL's kurser og uddannelser på hjemmesiden
I stedet for et trykt katalog præsenterer vi fremover vores kurser på hjemmesiden, så vi får samlet hele vores samlede udbud på et sted. Du vil dermed hele tiden se en ajourført kalender med alle aktuelle, åbne kurser. Det vil sige både de faste kurser og uddannelser, som vi udbyder samlet en gang om året, og de løbende temadage, aktuelle kurser, fyraftensmøder mv., som vi tilbyder i løbet af året efter behov.

Læs mere om de enkelte kurser og uddannelser under menupunkterne 'Kurser ansatte' og 'Kurser valgte' på hjemmesiden.

Nyheder
Som et særligt tilbud til ejendomsfunktionærer, driftspersonale og andre medarbejdere i afdelingerne udbyder vi i år for første gang kurset 'Kulturforståelse'. Formålet med kurset er at give en bedre forståelse og indsigt i kulturelle forskelle og at give redskaber til at forebygge nogle af de problemer, som kan opstå i det daglige arbejde ude i afdelingerne.

Derudover vil vi i løbet af 2012 udbyde en række aktuelle temakurser og -møder. På nuværende tidspunkt har vi planlagt to temamøder for organisationsbestyrelsen. På de første temamøder, 'Tomme boliger', præsenteres deltagerne for nogle af de muligheder, som organisationen har for at modvirke tomme boliger eller tynde ventelister. I efteråret 2012 inviteres organisationsbestyrelserne til at diskutere, hvordan den politiske ledelse kan være med til at sætte skub i det demokratiske arbejde. Det sker på temamøderne om 'Udvikling af beboerdemokratiet'.

Og så er 'Bestyrelseskonferencen' og 'Konference for afdelingsbestyrelser' tilbage i programmet efter at være sprunget over i 2011 på grund af Almene Boligdage.

Kursuskalendere i BOLIGEN
Som supplement til kursusoversigten på hjemmesiden sendte vi sammen med BOLIGEN nr. 11 en kalender for 2012 med kurser for valgte og en kalender for 2012 med kurser for ansatte.

Ved en fejl er der desværre sendt ca. 2.000 eksemplarer af BOLIGEN uden kursuskalenderne. Vi eftersender dem til de pågældende sammen med næste nummer af BOLIGEN. 

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Dorte Hjerrild

Søger du bolig? - Klik her