6911 - Lister over ghettoområder og boligområder med mulighed for anvendelse af reglerne om kombineret udlejning pr. 1. oktober 2011

I henhold til almenboligloven skal Socialministeriet hvert år den 1. oktober offentliggøre en liste over boligområder, der opfylder betingelserne for at kunne karakteriseres henholdsvis som et såkaldt ghettoområde og almene boligområder, hvor der er mulighed for at anvende reglerne om kombineret udlejning. 

Listen over såkaldte ghettoområder kan ses her. Konsekvensen af at komme på listen er bl.a., at der kan ansøges om infrastrukturmidler i Landsbyggefonde. 

Endvidere skal det anføres, at det er markeret fra den nye minister, at betegnelsen "ghetto" ikke bør anvendes. I stedet tales der om "særligt udsatte" boligområder, og i den forbindelse pågår også overvejelser omkring definition m.v. 

Boligområder, som tidligere har været på den såkaldte ghettoliste og i den forbindelse har fået del i satspuljemidler, opretholder bevillingen og skal udføre til tilknyttede opgaver, selv om de ved en senere opgørelse ikke længere defineres som såkaldte ghettoer.

For så vidt angår de boligafdelinger, der kan anvende kombineret udlejning, gælder: 

  • boligafdelinger med mindst 1.000 beboere, hvor mindst 40 pct. af beboerne i alderen 18-64 år er uden for arbejdsmarkedet
  • boligafdelinger med mindst 5.000 beboere, hvor mindst 30 pct. af beboerne er uden for arbejdsmarkedet. 

Listen over ghettoområder udgør, pr. oktober 2011, 28 områder, og den nye liste over boligområder med mulighed for at udnytte reglerne om kombineret udlejning udgør 56 boligområder. Listen over boligområder kan ses her

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her