6811 - Orientering om forskellige bekendtgørelser i relation til Byggeskadefonden (BSF) og Byggeskadefonden vedr. Bygningsfornyelse (BvB)

Socialministeriet har i forbindelse med lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (lov nr. 123 af 23. februar 2011) udarbejdet bekendtgørelser, som tager højde for Byggeskadefondens udvidede dækningsområde.

Den nye ordning er obligatorisk for renoveringer, som har fået støtte af Landsbyggefonden, staten og/eller kommunerne. For øvrige renoveringer er det frivilligt at blive omfattet af fonden, og mindre renoveringer er ikke omfattet af denne ordning.

Det påhviler bygningsejeren at indberette renoveringsprojektet til Byggeskadefonden. Bidraget til fonden er fastsat til 1 pct. af renoveringsudgiften.

Loven trådte i kraft den 1. juli 2011.

I forlængelse heraf har Socialministeriet udsendt følgende bekendtgørelser: 

Byggeskadefonden har udarbejdet en vejledning, som indeholder nærmere oplysninger om ordningen. Vejledningen findes på fondens hjemmeside www.bsf.dk

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her