6711 - Statistiske nøgletal på boligområder 2011

De Statiske Nøgletal for Boligområder, også kaldet KÅS-statistikker, er klar til bestilling hos Danmarks Statistik.

Tabellerne indeholder i lighed med tidligere års statistikker oplysninger om blandt andet demografi, familieforhold og socioøkonomiske forhold. Tallene sammenligner boligområdet med kommunen som helhed. 

Danmarks Statistik har udviklet tabellerne i forhold til tidligere år, hvilket blandt andet betyder, at tabellerne ikke længere kun er et øjebliksbillede, men indeholder tidsserier på op til 5 år, og dermed er det blevet muligt at følge udviklingen i boligområdet. Desuden er tabellerne tilføjet procentangivelser for både boligområdet og kommunen.

Indholdsmæssigt vil tabellerne dog stadig kunne sammenlignes med de tidligere versioner for langt de fleste tabellers vedkommende. Ønskes der mere information om ændringerne i forhold til tidligere års tabeller, findes der på Danmarks Statistiks hjemmeside www.dst.dk/bl, under menupunktet Tabelindhold og Illustrationer en tabelforklaring med titlen: "Tabelforklaring - forskellen mellem ny og gammel BL".

Prisen for de statistiske nøgletal for 2011 er 2.645 kr. eksklusiv moms pr. boligområde. Bestillinger foretages via online blanket på ovenstående hjemmeside. Leveringen sker inden for 4 uger efter bestillingen er modtaget.

Spørgsmål til tabellerne kan rettes til kundecenter@dst.dk eller direkte til Anita Saaby Rasmussen, ash@dst.dk, telefon 39 17 37 49 og Heidi Lucas Rasmussen, hlr@dst.dk, telefon 39 17 31 52.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her