6611 - BL's statistik januar 2011

BL's medlemsstatistik for 2011 ligger nu på vores hjemmeside. For første gang vil BL's statistik ikke blive trykt men udelukkende blive offentliggjort elektronisk. Statistikken kan downloades fra hjemmesiden i en printvenlig pdf-version - se statistik

Statistikken indeholder en oversigt over medlemmerne fordelt på kommuner og kredse samt antallet af kredsdelegerede. 

Af statistikken fremgår antallet af lejligheder i brug pr. 1. januar 2011 fordelt på boligtype og byggeriets art. Desuden fremgår det, hvor mange enkeltværelser boligorganisationen havde i brug ved årsskiftet og hvor mange lejligheder, der er fuldført eller under opførelse den 1. januar 2011. På side 23 i statistikken findes desuden en oversigt over fordelingen af medlemmer og lejligheder regionsvis. 

Udover medlemsstatistikken indeholder statistikken tal for nybyggeri, organisationsform, organisationernes og fællesadministrationernes størrelse for 1. januar 2008 og 1. januar 2011. 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her