6511 - Ny vinterbekendtgørelse og -vejledning

Erhvervs- og Byggestyrelsen har udsendt en ny bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november - 31. marts, bek. nr. 477 af 18. maj 2011, samt tilhørende vejledning nr. 9458 af 28. september 2011.

Formålet med reglerne er at sikre, at byggeriet i størst muligt omfang holdes i gang om vinteren.

De nye regler indeholder bl.a. bestemmelser om ansvarsfordelingen mellem bygherren og entreprenøren for planlægning og gennemførelse af vinterforanstaltninger.

På baggrund af en evaluering er det valgt at gøre den tidligere såkaldte forsøgsordning i § 4 permanent.

Efter § 3 skal bygherren angive i udbudsmaterialet hvilke vejrligsforanstaltninger, der skønnes nødvendige for, at entreprenøren kan fortsætte arbejdet i perioden.

For fag- og storentrepriser over 3 mio. kr. ekskl. moms samt hovedentrepriser over 20 mio. kr. ekskl. moms kan bygherren dog efter § 4 vælge at indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejder inklusive alle vinterforanstaltninger. Vælger bygherren at gøre brug af denne mulighed, bortfalder kravet om, at bygherren skal planlægge de vejrligsbestemte vinterforanstaltninger.

Der henvises nærmere til Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Birgitte Fæster

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her