6411 - KL afholder konference om legepladser

Onsdag den 9. november 2011 kl. 9-16 afholder KL Legepladskonference 2011. 

Konferencens tema er Den sikre legeplads og ikke mindst, hvordan man overholder reglerne for sikkerhed. Arrangementet sætter derfor fokus på det ansvar, der følger med at etablere og føre tilsyn med legepladser samt at kende de regelgrundlag, der ligger bag ansvaret.

Målgruppen for konferencen er boligselskaber, større grundejerforeninger mv., der er ansvarlig for drift af legepladser. Desuden er konferencen rettet mod ledende medarbejdere i offentlige og selvejende fritidsklubber, skoler, børnehaver og vuggestuer, samt medarbejdere i kommunale forvaltninger, der arbejder med dagplejetilbud, legepladstilsyn og byggetilladelser.

Arrangementet finder sted i Munkebjerg Gruppens konferencefaciliteter, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle. Det koster kr. 2.200 eksklusiv moms af deltage i arrangementet. 

På KL's hjemmeside www.kl.dk/legepladskonference er det muligt at læse mere om konferencen og dens indhold. Tilmelding kan ligeledes ske via hjemmesiden. Tilmeldingsfristen er den 26. oktober 2011. 

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her