1111 - Ændrede regler for behandling af sager ved Voldgiftsnævnet forbygge- og anlægsvirksomhed

Ændrede regler for behandling af sager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Pr. 1. januar 2011 er reglerne for behandling af sager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed ændret med henblik på en effektivisering af sagsbehandlingen.

De nye regler indebærer blandt andet, at en sag indledes med et planlægningsmøde, hvor det klarlægges hvilke omstændigheder, der skal føres beviser for, og hvilke omstændigheder, parterne på forhånd er enige om. Derefter aftales tidsfrister for parternes indlæg og øvrig bevisførelse, ligesom der aftales en frist for sagens berammelse.

Der henvises herved til pressemeddelelse fra Voldgiftnævnet og notat vedr. ændringen af reglerne for Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.

I øvrigt henvises til Voldgiftsnævnets hjemmeside www.voldgift.dk.


Med venlig hilsen

Bent Madsen / Claus Pedersen

 

 

 

 

 

 


 

Søger du bolig? - Klik her