0911 - Orientering om bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almene boliger til særligt udsatte grupper

Socialministeriet har i brev af 7. januar 2011 orienteret om, at der er udarbejdet en bekendtgø-relse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af boliger til udsatte grupper også kaldet skæve boliger.  Kopi af brevet.

Af brevet fremgår det, at ansøgningsmateriale findes på ministeriets hjemmeside www.sm.dk.

Download bekendtgørelse og Servicestyrelsens erfaringsopsamling om skæve boliger: 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til fremme af udviklingen af almlene boliger til særligt udsatte grupper (Skæve boliger)

Erfaringsopsamling - Skæve boliger

 

Med venlig hilsen 

Bent Madsen  /      Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her