0611 - Ungdomsboligbidrag i 2009 og 2010

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 61 i støttebekendt­gørelsen.

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed, og for tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal. 

Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsårene 2010 og 2011 udgør følgende beløb:

                                                                   Udbetalingsår

Tilsagnsår                         Grundbeløb            2010             2011  1997                                 3.600[1]              4.478             4.538  1998                                   128[2]                 157                159  1999                                   129                     156                158  2000                                   133                     159                161  2001                                   137                     159                161  2002                                   140                     159                161  2003                                   144                     161                163  2004                                   147                     162                164  2005                                   149                     162                164  2006                                   153                     164                166  2007                                   156                     165                167  2008                                   158                     165                167  2009                                   165                     167                170  2010                                   168                     168                170  2011                                   173                                          173 

For ungdomsboliger med tilsagn i perioden fra og med den 1. januar 1997 til og med den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset.  For ungdomsboliger med tilsagn efter den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar i de første 20 år efter låneoptagelsen med stigningen i nettoprisindekset og herefter med 75 % af stigningen i nævnte indeks. Stigningen i nettoprisindekset opgøres for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år.

Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december. Ungdomsboligbidraget ydes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen.

 Med venlig hilsen

 Bent Madsen                    /                  Keld Adsbøl

 [1] Kr. pr. tilskudsenhed

[2] Kr. pr. m2 bruttoetageareal

Søger du bolig? - Klik her