0511 - Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2011

Efter bekendtgørelse nr. 1288 af 18. december 2009 om støtte til almene boliger m.v., § 14 stk. 2, er maksimumsbeløbet for 2011 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal:

Tilsagn fra d. 1. januar 2008 til og med 30. juni 2009

Boligtype

Region1)

Maksimumsbeløb

Familieboliger

Hovedstadsregionen

19.950

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,

Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

17.020

Øvrig provins

17.020

Ældreboliger

Hovedstadsregionen

26.270

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,

Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

22.950

Øvrig provins

20.540

Ungdomsboliger

Hovedstadsregionen

23.480

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,

Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

20.540

Øvrig provins

20.540

 

Tilsagn fra d. 1. juli 2009

Boligtype

Region2)

Maksimumsbeløb

Familieboliger

Hovedstadsregionen

21.160

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted,

Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe, kommuner

18.040

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

18.040

Øvrig provins

17.020

Ældreboliger

Hovedstadsregionen

26.270

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

22.950

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

21.770

Øvrig provins

20.540

Ungdomsboliger

Hovedstadsregionen

24.890

Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner

21.770

Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner

21. 770

Øvrig provins

20.540

1) Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter samt Stevns kommune. Øvrig provins omfatter kommuner, som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved og Faxe kommuner.

2) Hovedstadsregionen omfatter Københavns og Frederiksberg kommuner samt kommuner i de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter samt Stevns kommune. Øvrig provins omfatter kommuner, som ikke er kommuner i Hovedstadsregionen eller Århus, Skanderborg, Odder, Holbæk, Ringsted, Slagelse, Sorø, Næstved, Faxe, Odense, Silkeborg, Vejle, Fredericia, Kolding og Horsens kommuner.

Efter bekendtgørelse nr. 1288 af 18. december 2009 om støtte til almene boliger m.v., § 15 stk. 1, er energitillægget for 2010 og 2011 fastsat til følgende beløb, kr./m2 boligareal: 

Byggeritype

Påbegyndelsesår

2010

2011

Etagebyggeri

Lavt byggeri (uden vandret lejlighedsskel)

1.040

1.070

900

920

 Med venlig hilsen

 Bent Madsen                    /                  Keld Adsbøl

 

Søger du bolig? - Klik her