0411 - Anvendelse af SKI-rammeaftaler

I en vejledende udtalelse af 4. januar 2011 har Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fundet, at en af Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S (SKI) udbudt rammeaftale er indgået i strid med udbudsreglerne.

Uanset at rammeaftalerne er udbudt af SKI, skal BL henlede opmærksomheden på, at det er ordregiver, der har ansvaret for at udbudsreglerne overholdes, og i de tilfælde hvor boligorganisationerne har indgået eller agter at indgå aftale i henhold til en ulovlig rammeaftale, risikerer boligorganisationerne, at indgåede kontrakter annulleres/erklæres for uden virkning, og at boligorganisationerne ifalder erstatningsansvar m.v. efter reglerne i lov om lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v. 

For nærmere information om rækkevidde og konsekvenser af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledende udtalelse henvises til:

Med venlig hilsen

Bent Madsen               /             Claus Pedersen

 

Søger du bolig? - Klik her