0111 - Oversigt over udsendte BL Informerer i 2010

 

Nr.:

Dato:

Emne:

 

 

 

 0110

5. januar

Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2009

 0210

5. januar

Ændringer i bekendtgørelsen om vedligeholdelse og istandsætelse

 0310

8. januar

Maksimumsbeløb og energitillæg for støttet boligbyggeri pr. 1.1.2010

 0410

15. januar

Arbejdsklausuler ved udbud af bygge- og anlægsarbejder

 0510

15. januar

Vejledning om undersøgelse af PCB i bygninger

 0610

22. januar

Arbejdsmiljøhåndbog for ejendomsserviceområdet

 0710

25. januar

Boligydelse og Boligsikring 2010 - Lån til indskud 2010

 0810

22. januar

De nye udlejningsregler m.v. samt nyeste lovbekendtgørelse af Lov om almene boliger (almenboligloven)

 0910

27. januar

Kontakt til ikke bolighavende medlemmer i boligforeninger

1010

27. januar

Nye sygeerklæringer m.m.

1110

2. marts

Udlejningsreglerne - ny udtalelse fra Indenrigs- og Socialministeriet om ventelistegebyrer m.v. i boligforeningerne

1210

2. marts

Indbydelse til NBO's fornyelsespris 2010

1310

2. marts

Løntabeller for Inspektører, HK'ere og AC'ere

1410

11. marts

Foreløbig løsning på problemer med digital tinglysning

1510

11. marts

Orientering fra Socialministeriet om nøgletal

1610

25. marts

Udlejningsreglerne - nyt om de særlige overgangsregler for Boligforeningerne

1710

25. marts

Ungdomsboligbidrag i 2009 og 2010

1810

25. marts

Hvem skal betale multimedieskat?

1910

15. april

Lønstatistik 2009

2010

15. april

Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010

2110

22. april

Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010

2210

22. april

Kommunal garanti ved nybyggeri af almene boliger

2310

28. april

Styringsdialog, dokumentationspakke m.v.

2410

28. april

Åbent hus over hele landet

2510

7. maj

Forlængelse af forsøgsordningen i vinterbekendtgørelsen

2610

27. maj

Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010 og ny løntabel

2710

9. juni

Nye ændringer i arbejdsmiljøloven

2810

17. juni

Overenskomst for gartnere 2010

2910

17. juni

Den nye "call-in" bestemmelse - boligorganisationernes beslutning om større revoveringsarbejder uden afdelingens samtykke

3010

17. juni

Byggeskadefondens årsberetning 2009

3110

28. juni

Fotoudstilling - Jan Grarup

3210

28. juni

Ny pjece om Styringsdialog fra BL og KL

3310

28. juni

Skimmelsvamp

3410

28. juni

Ny lov om håndhævelse af udbudsreglerne m.v.

3510

28. juni

Henlæggelse til dispositionsfond

3610

28. juni

Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010

3710

28. juni

Vejledning om styring af den almene sektor

3810

28. juni

Forvaltningskonference 2010

3910

13. juli

Åbent hus arrangement 11. og 12. september 2010

4010

13. juli

Fotobog af Jan Grarup

4110

13. juli

Bekendtgørelse om nøgletal for alment byggeri m.v.

4210

13. juli

Europæisk kriminalpræventiv pris

4310

13. juli

Forsøgs- og udviklingsmidler efter almenboligloven 2010

4410

14. juli

Moms på ejendomsadministration for andre og på levering af Byggegrunde m.v. pr. 1. januar 2011

4510

12. august

Materiale fra Socialministeriet vedr. informationsindsats over for Udsættelsestruede lejere

4610

23. august

Regulering af maksimumhuslejen for 2011

4710

3. september

Standardskemaer til forskellige målgrupper

4810

9. september

Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

4910

9. september

Bestyrelsesvederlag for lejemålsenheder i drift

5010

9. september

Aftrapning af rentesikring 2011

5110

24. september

Nyt om moms på byggegrunde - høringsudkast fra Skatteministeriet

5210

30. september

Eventuelle erstatningskrav mod staten som følge af tinglysningsskandalen

5310

30. september

Ny mulighed for støtte fra Regionalfonden til energirenovering af almene boliger

5410

30. september

Statistik januar 2010

5510

29. oktober

Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010-2012 og gartneroverenskomst 2010-2012

5610

28. oktober

Fotoudstilling - Jan Grarup

5710

28. oktober

Nye lovbekendtgørelser af almenboligloven og den almene lejelov

5810

29. oktober

Moms på byggegrunde - betingede købsaftaler

5910

11. november

Elevpræmie/bonus ved oprettelse af praktikpladser i 2011

6010

11. november

Moms på ejendomsadministration - forudbetaling/forudfakturering og moms på BL's hjemmeside

6110

24. november

Skatteministeren standser mulighed for at spare moms ved forudbetaling

6210

3. december

Skab debat og udvikling i afdelingen

6310

9. december

Medlemskontingent 2011

6410

10. december

Almene Boligdage 2011 - Lidt mere af det hele

6510

16. december

Statistik 2011

 

 

 

Med venlig hilsen

Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her