5110 - Nyt om moms på byggegrunde - høringsudkast fra Skatteministeriet

Den 1. januar 2011 træder nye momsregler i kraft, bl.a. om moms på byggegrunde. I den forbindelse har der været tvivl, om der i overgangfasen f.eks. kan blive tale om at lægge moms på byggegrunde, som der gives skema A til i 2010, og hvor der i 2010 tillige indgås aftale om køb af grund betinget af, at kommunen godkender skema B i 2011 og af købesummens betaling på skema B-tidspunktet, jf. BL informerer nr. 4410.

Afklaringen har beroet på en bekendtgørelse og vejledning om spørgsmålet fra Skatteministeriet.

Et Udkast til bekendtgørelse og vejledning er nu sendt i høring fra Skatteministeriet. Da en endelig vejledning og bekendtgørelse næppe kan forventes før om en måneds tid, har vi valgt at give denne foreløbige orientering. Høringsudkastet kan ses på

https://www.borger.dk/Lovgivning/Hoeringsportalen/Sider/Fakta.aspx?hpid=2146001957

Af udkastene fremgår følgende:

De nye momsregler gælder for køb af grunde, hvor der indgås en bindende aftale om køb den 1. januar 2011 eller senere. Med en bindende aftale forstås i denne sammenhæng "en aftale, som begge parter har underskrevet eller på anden måde har tiltrådt, uanset om aftalen kaldes kontrakt, slutseddel, købstilbud eller lignende. Ved købstilbud forstås accepteret købstilbud".

Der findes allerede praksis for, hvornår en aftale anses for bindende, idet en tilsvarende afgrænsning anvendes i andre momsmæssige sammenhænge.

I 2006 fandt Skatterådet f.eks., at en aftale kunne betragtes som bindende, selvom aftalen indeholdt en bestemmelse om, at sælger uanset af hvilken grund, kunne annullere aftalen, indtil fundamentet var støbt og byggeriet påbegyndt.

En bindende aftale er altså ikke det samme som en aftale uden betingelser eller vilkår.

I høringssvaret til Skatteministeriet vil BL bl.a. bemærke, at vi opfatter dette således, at et grundkøb er momsfrit, hvis der inden den 1. januar 2011 indgås aftale om køb af grund med en klausul om, at købesummen erlægges på skema B-tidspunktet og at købet kan annulleres, hvis kommunen ikke godkender skema B. Vi vil tillige bemærke, at vi går ud fra, at det i den forbindelse ikke har betydning, om kommunen selv er grundsælger.

Som nævnt er der kun tale om et høringsudkast, og de endelige regler må afventes. Vi vender derfor tilbage med information, når de endelige regler foreligger.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her