4810 - Råderetsbeløb, beboerindskud, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satserne

 

Efter reglerne om råderet har en beboer, der har gennemført forbedringer, ret til økonomisk godtgørelse:

A.     Maksimum for godtgørelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 stk. 5, vil højst kunne udgøre 114.144 kr.

B.     Maksimum for forhøjet godtgørelse efter aftale med kommunalbestyrelsen, ifølge driftsbekendtgørelsen § 87 stk. 5, kan højst beløbe sig til 165.909 kr.

De nævnte beløb skal først anvendes fra starten af det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. december 2010.

C.     Forhøjelse af beboerindskud pr. m2. Hvis indskuddet skønnes ikke at kunne dække rimelige udgifter til fraflytning kan indskuddet i hele 2011 forhøjes med 216 kr. uden kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. § 48 stk. 2 i lov om leje af almene boliger

D.     Påkravsgebyret, efter lov om leje af almene boliger § 90, stk. 2, der skyldes for sen betaling af leje og anden pligtig pengeydelse i lejeforholdet, er i 2011 forhøjet med 4 kr. til 259 kr.

E.     Beboerklagenævnsgebyr/-beløb for indgivelse af sager for beboerklagenævn, jf. § 102, stk. 1 i lov om leje af almene boliger, forhøjes med 2 kr. til 133 kr. i 2011.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Keld Adsbøl

Søger du bolig? - Klik her