4710 - Standardskemaer til forskellige målgrupper

Trivsel, tilfredshed og evaluering i Danmarks almene boliger

BLs udviklingsafdeling har udviklet redskaber til tilfredshedsmålinger og evalueringer, så boligorganisationer fremover kan indhente data, som bl.a. kan benyttes internt i forhold til Forvaltningsrevision og God almen ledelse og eksternt overfor kommunerne i den årlige styringsdialog.

Standardskemaer til forskellige målgrupper
Følgende standardspørgeskemaer stilles gratis til rådighed på www.bl.dk:

Beboere:

  • Indflytteranalyse
  • Beboeranalyse
  • Fraflytteranalyse

Organisationsbestyrelser:

  • Evaluering af organisationsbestyrelsen/selvevaluering

Ansatte:

  • Medarbejdertilfredshed inkl. ledelsesvurdering

Databehandling, afrapportering og rådgivning
I samarbejde med et analysefirma tilbyder BLs udviklingsafdeling hjælp og bistand til gennemførelse af analyser, databehandling, afrapportering og rådgivning.
Målingerne kan gennemføres elektronisk pr. mail, via telefoninterviews eller postalt via spørgeskemaer i papirformat.

Benchmarking i sektoren
Med BLs standardskemaer bliver det muligt at benchmarke i sektoren. De boligorganisationer, som selv gennemfører analyser ved brug af BLs standardskemaer, kan også få indtastet egne data i BLs database og derved benchmarke resultaterne med øvrige i sektoren.

Yderligere information og priser
Du kan læse nærmere om de nye produkter på www.bl.dk under ’Rådgivning’, hvor spørgeskemaerne stilles gratis til rådighed og priserne på de forskellige ydelser fremgår.

Yderligere information og konsulentbistand fås ved henvendelse til BLs Udviklingsafdeling ved konsulent Gitte Hodde.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Bjarne Zetterstrøm

Produktblad

Søger du bolig? - Klik her