4610 - Regulering af maksimumhuslejen for 2011

Maksimumhuslejen reguleres for 2011, jf. bilag 3 i ”Overenskomst for ejendomsservice 2010-2012”. Satserne er at betragte som ren husleje, hvilket betyder, at der herudover skal betales varme, vand, el, antennebidrag og andre ydelser, som ligger uden for selve huslejen.

Uanset, at ejendomsfunktionærerne må forudsættes at være bekendt med, at maksimumhuslejen reguleres, skal der foretages skriftlig varsling af stigningen inden den 1. oktober 2010 for, at stigningen kan gennemføres med virkning pr. 1. januar 2011. 

Maksimumhuslejen

             Pr. 1. januar 2011:

 

kr. 450 – pr. kvm.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her