4310 - Forsøgs- og udviklingsmidler efter almenboliglovens 2010

Socialministeriet har afsat 10 millioner kroner årligt i perioden 2010-2013 til igangsættelse, evaluering og forsøg i både det almene nybyggeri og det eksisterende almene byggeri jævnfør Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.

I indeværende år prioriterer ministeriet at give tilskud indenfor 3 temaer, nemlig Energirenovering af lejeboliger, Ny teknologi i plejeboliger og Fremtidssikring af utidssvarende almene familieboliger. Støtte gives til forsøgsdelen af projekter og dermed ikke til anlægsudgifter, og det forventes, at der vil blive givet støtte på mellem kr. 400.000 og 1.000.000 til de udvalgte projekter.

Frist for ansøgning til puljen er fredag den 8. oktober 2010. Ansøgningen skal indeholde en projektbeskrivelse og oplysninger om projektets ledelse og økonomi.

Socialministeriets udmelding af puljen til forsøgsmidler samt ansøgningsskema og vejledning til udfyldelse findes på ministeriets hjemmeside www.sm.dk. Link til information om puljen findes ligeledes på BL’s hjemmeside www.bl.dk.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

 

Søger du bolig? - Klik her