3810 - Forvaltningskonference 2010

Hermed indbydes til årets forvaltningskonference. 

Nye vinde blæser over de almene boliger. Nye opgaver og samarbejdsrelationer trænger sig på, og boligorganisationerne er i færd med at markere og profilere sig i offentligheden med imagekampagne og åbent hus arrangementer.

Det gennemgående tema i årets forvaltningskonference er derfor innovation, og de enkelte programpunkter søger således at pege fremad mod nye løsninger og værktøjer.

Der er lagt op til en lidt anderledes konference.

Forvaltningskonferencen er dog stadig forbeholdt direktører, forretningsførere og andre med lignende administrative ledelsesfunktioner. Boligorganisationer med mindre end 4000 lejemål i administration kan kun påregne at deltage med én deltager på konferencen.

Vedlagt er program og tilmeldingsblanket.


BL udsender bekræftelse på deltagelse og opkrævning af deltagerafgift.

Tilmelding er bindende.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Niels Sørensen

Søger du bolig? - Klik her