3710 - Vejledning om styring af den almene sektor

Vedlagt fremsendes Vejledning om styring af den almene boligsektor samt kopi af skrivelse fra Socialministeriet dateret 22. juni 2010.

Som det fremgår af Socialministeriets brev er Landsbyggefonden ved at udvikle et It-system til brug for udarbejdelse af Styrringsrapporten, der skal være en del af den dokumentationspakke, som skal anvendes i forbindelse med Styringsdialogen.

Der vil fra Landsbyggefonden og BL blive informeret yderligere om systemet, når det er færdigudviklet i september 2010.

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her