3510 - Henlæggelse til dispositionsfond

Efter § 40 i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009 om drift af almene boliger m.v., skal afdelingernes henlæggelser til dispositionsfonden årligt udgøre 216 kr. pr. lejemålsenhed, indtil dispositionsfonden for boligorganisationen som helhed i likvide midler udgør mindst 4.179 kr. pr. lejemålsenhed.

De nævnte beløb reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede nettoprisindeks med pristallet for april måned 2009 som basis. Reguleringen foretages én gang årligt, første gang med virkning for det regnskabsår, der følger nærmest efter offentliggørelsen af pristallet for april måned.

Nettoprisindekset for april 2010 er opgjort til 124,7. Der skal derfor henlægges 221 kr., hverken mere eller mindre, pr. lejemålsenhed til dispositionsfonden i det nærmest følgende regnskabsår, indtil der i alt er henlagt 4.268 kr. pr. lejemålsenhed.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Keld Adsbøl

 

Søger du bolig? - Klik her