3310 - Skimmelsvamp

På baggrund af en række henvendelser til BL om de procedurer, der skal følges, når der er mistanke om eller påvist forekomst af skimmelsvamp i en bolig, er der anledning til at omtale de anbefalinger og forretningsgange, vi har på området.

Først og fremmest er det meget vigtigt, at enhver sag med mistanke om eller forekomst af skimmelsvamp tages alvorligt og håndteres så omhyggeligt som muligt. Det gælder uanset om formodningen er, at der er tale om byggetekniske problemer eller adfærdsmæssige forhold.

I BL informerer nr. 35 af 28. juni 2007 anbefalede vi i bilag 1 forretningsgange for håndtering af sager om skimmelsvamp http://www.bl.dk/publikationer/bl-informerer/2007/bl-informerer-3507.

Disse anbefalinger er stadig gældende, herunder at:

  • Når det lokale ejendomskontor har modtaget information om en mulig skimmelsag, sørger ejendomsfunktionæren inden for 5 arbejdsdage for at indsamle en række oplysninger om problemet.
  • Når de fornødne oplysninger foreligger, sørger ejendomskontoret for at aftale en besigtigelse inden 5 arbejdsdage.
  • Herefter tages der stilling til, om sagen kan afsluttes, eller om der skal foretages tekniske undersøgelser m.v.
  • Under hele forløbet er det vigtigt, at beboeren informeres og får forklaret, hvad der sker og hvorfor det sker.

Boligorganisationen kan yderligere overveje, om det i det konkrete tilfælde vil være gavnligt for processen at tilbyde beboeren en passende erstatningsbolig.  

Herudover bør der tidligt i forløbet tages kontakt til kommunen for bl.a. at undgå, at manglende koordinering kan føre til spørgsmål om kondemnering, som i unødigt omfang tager ressourcer fra sagens kerne. Det bør overvejes at aftale procedurer med kommunen om håndtering af skimmelsvamp, så der bliver sikret en koordination. Dette kan f.eks. ske i forbindelse med styringsdialogen.

For at forebygge skimmelsvamp kan den enkelte boligorganisation desuden overveje at gennemføre forebyggende sundhedseftersyn af de enkelte boliger. Der kan læses nærmere om det i bilag 2 til ovennævnte BL informerer.

Derudover kan vi henvise til www.skimmel.dk samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger om personers ophold i bygninger med fugt og skimmelsvamp af november 2009 og øvrigt materiale om skimmelsvamp på www.sst.dk/skimmel.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her