3210 - Ny pjece om Styringsdialog fra BL og KL

I maj 2009 udgav BL og KL i samarbejde en pjece om Styringsreformen og det fremtidige samarbejde mellem boligorganisationer og kommuner. Vedlagt fremsender vi en ny pjece, som primært handler om styringsdialogen som værktøj til at styrke samarbejdet om de almene boligområder.

Formålet med styringsdialogen er at formulere målsætninger og finde løsninger, som er tilpasset de lokale forhold og som netop er rettet mod udfordringerne i det konkrete boligområde. Ved hjælp af styringsdialogen kan der opnås et tættere og mere effektivt samarbejde mellem parterne.

Derfor er det vigtigt, at dialogmøderne kommer godt fra start, og der kan skabes et solidt grundlag for langsigtede løsninger.

Pjecen, ”Styringsdialog –et værktøj til samarbejde mellem kommuner og boligorganisationer”,  indeholder en række ideer til og konkrete eksempler på et velfungerende samarbejde mellem boligorganisation og kommune.

KL og BL har i fællesskab udarbejdet pjecen, som vi håber, vil være til inspiration for samarbejdet mellem kommunerne og boligorganisationerne.

Det er muligt at rekvirere yderligere eksemplarer af pjecen i BL.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Carina Seifert

Søger du bolig? - Klik her