3110 - Fotoudstilling - Jan Grarup

I forbindelse med BL's kampagne "lidt mere af det hele" er der produceret en fotoudstilling af Jan Grarups billeder.

Jan Grarups meget intense billeder har en fremragende kvalitet, og fortæller på en meget ligefrem måde om livet i almene boligområder. Udstillingen vil derfor kunne benyttes til at fremme et mere nuanceret syn på og et bredere kendskab til Danmarks almene boliger.

Billederne er s/h med en mørk metalramme i størrelsen h120 x b80 cm og består af i alt 30 billeder.

Udstillingen egner sig fortrinsvis til store lokaler, så som biblioteker, musikhuse, rådhuse, museer og lignende, og vi opfordrer derfor interesserede boligorganisationer til at gå sammen lokalt for at arrangere udstillingen.

Udstillingen kan rekvireres gratis. Dog er der visse praktiske forhold forbundet med at modtage og vise udstillingen.

Udstillingen vil normalt kunne rekvireres til en udstillingsperiode på 14 dage. Den afsendes fra BL i Århus således, at den kan være fremme på udstillingsstedet en fredag. Der skal være personale på adressen til at modtage og hænge udstillingen op. Efter 2 hele ugers udstilling returneres udstillingen den efterfølgende mandag. Der skal være personale til stede ved afhentningen af udstillingen.

Der gøres opmærksom på, at transportkasserne er meget tunge, og at der derfor bør være niveaufri adgang eller elevator i forbindelse med udstillingsstedet.

Udstillingen består af:

  • 2 transportkasser på hjul med hver 15 billeder
  • En "A buk" med plakater til at annoncere udstillingen
  • 10 plakater med hvidt felt nederst

Plakaterne kan bruges som reklame for udstillingen. Oplysninger om tid og sted mm. kan anføres i det hvide felt. (Plakaterne passer også til A-bukken)

  • 29 informationsskilte til ophængning ved de enkelte fotografier
  • Forslag til pressemeddelelse
  • Oversigt over billederne – ikke til udlevering. Til brug ved ophængning.
  • Et antal eksemplarer af Jan Grarups bog til videresalg, såfremt det er aftalt.

Billederne er også udgivet i bogform, og hvis den enkelte udstiller har mulighed for at betjene et bogsalg i forbindelse med udstillingen, kan der rekvireres et antal bøger sammen med udstillingen. Afregning for bøger sker efterfølgende.

Udstillingen kan rekvireres ved henvendelse til Ann Daugbjerg Olsen, ado@bl.dk, 8733 1070. Praktiske aftaler vedr. levering/returnering, samt oplysninger om beskadigelser, mv. skal ske samme sted.

Vi forudser, at der vil blive stor efterspørgsel efter udstillingen, hvorfor der kan være ventetid på leveringen. Desuden vil vi prioritere bestillingerne, så vi både sikrer en fornuftig logistik og eventuelle muligheder for en bred eksponering af fotoudstillingen. 

Ved rekvirering af udstillingen følger en praktisk guide, der fortæller om forsendelse/returnering, samt praktik i forbindelse med ophængning og salg af bøger.

Bent Madsen

 

 

 

Søger du bolig? - Klik her