3010 - Byggeskadefondens årsberetning 2009

Vedlagt Byggeskadefondens årsberetning 2009. Blandt nyhederne kan peges på:

Kvaliteten i almene nybyggerier fastholdes.

Byggeskadefonden foretog i 2009 eftersyn af byggerier, der blev færdiggjort i 2008, medens der stadig var historisk høj aktivitet i byggesektoren. På trods af travlheden blev der ikke registreret flere fejl end tidligere. Kvalitetssikringen har dermed virket.

Nye krav til almene byggerier

Fra 1. januar 2010 skal der for almene nybyggerier foretages totaløkonomiske beregninger for tag, facader og vinduer. Fonden forventer, at det vil medføre en betydelig reduktion i omfanget af svigt og skader, da processen sætter fokus på levetider og vedligeholdelses-udgifter for byggeriet. Dermed reduceres både bygningsejeres og fondens fremtidige omkostninger til skader også. Beregningsmodellen er meget simpel at anvende og findes bl.a. på hjemmesiden www.byggeskadefonden.dk

Der er ligeledes fra 1. januar 2010 krav om generering af bygherrenøgletal i almene byggerier. Som noget nyt skal to sagkyndige vurderingsfolk skal foretage en bedømmelse, der resulterer i såkaldte produktnøgletal for bl.a. det færdige byggeris arkitektur. De sagkyndige udpeges af fonden fra et panel af især almene byggefolk. Ordningen vedrørende produktnøgletal skal drives af Byggeskadefonden.

Dermed er der nu krav om nøgletal for alle de medvirkende parter – bygherrer, rådgivere og entreprenører – i almene byggerier. Nøgletallene bliver offentliggjort på www.byggeskadefonden.dk, når der er beregnet nøgletal for 100 entrepriser og for 100 rådgivningsopgaver. 

Byggeteknisk erfaringsformidling 2009 i særskilt hæfte

I tilknytning til årsberetningen har fonden ligesom tidligere år udarbejdet et hæfte med udvalgte byggetekniske artikler med følgende titler:

  • Planlæg byggeprocessen – undgå fugt
  • Skalmure med let bagvægskonstruktion
  • Store termoruder – en sårbar løsning
  • Vinduespartier af hårdttræ
  • Ombyggede ældre erhvervsbygninger 

Fuld åbenhed på www.byggeskadefonden.dk

Fuld åbenhed er også en væsentlig forudsætning for, at kvaliteten i almene nybyggerier er fastholdt. På hjemmesidens afsnit om statistik har offentligheden fri adgang til resultaterne af alle de over 3.500 1-års eftersyn, der er foretaget siden 1998.

 Med venlig hilsen

 Bent Madsen

Søger du bolig? - Klik her