2610 - Overenskomst for ejendomsfunktionærer 2010 og ny løntabel

Ejendomsfunktionærerne har med stort flertal ved urafstemningen forleden stemt ja til den nye overenskomst for ejendomsfunktionærerne. Stemmeprocenterne blev 87 % for ja og 13 % afviste den nye overenskomst. 

Da BL´s kompetente organer i forvejen havde godkendt overenskomstresultatet, er overenskomsten 2010-2012 således på plads.

Løntabellen for 2010 findes på BL´s hjemmeside under punktet ”Arbejdsmarked”, som findes under hovedmenuen ”Rådgivning”. I 2010 sker der en regulering af lønningerne med 1,4 %.

Selve overenskomsten vil i løbet af juni måned ligeledes blive lagt på hjemmesiden, og der vil selvfølgelig blive behørigt informeret, når den foreligger. Den trykte udgave af overenskomsten forventes udsendt henover sommeren 2010.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Lars Schmidt

Søger du bolig? - Klik her