2510 - Forlængelse af forsøgsordningen i vinterbekendtgørelsen

Med vedlagte ændring af vinterbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 423 af 23. april 2010 om ændring af bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejder i perioden 1. november til 31. marts) sker der en forlængelse af forsøgsordningen i § 4.

Denne forsøgsordning giver bygherrerne mulighed for at indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inklusive vinterforanstaltninger, når arbejdet overstiger 3 mio. kr. ekskl. moms ved den enkelte stor- eller fagentreprise eller 20 mio. kr. ved hovedentrepriser.

Forsøgsordningen løb oprindelig i perioden 1. januar 2007 til 31. marts 2010. Med ændringen af bekendtgørelsen fortsætter ordningen i perioden 28. april 2010 til 28. april 2011. Dermed bliver der mulighed for at tilvejebringe mere viden om forsøgsordningens effekter.

Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemfører samtidig en evaluering af forsøgsordningen, hvor også BL inddrages. Det er BL’s holdning, at størst mulig fleksibilitet i reglerne ved indhentning af tilbud vil styrke sæsonudjævningen. Til brug for evalueringen hører vi derfor gerne fra medlemmer, der har erfaringer med at indhente tilbud på entreprenørens samlede arbejde inkl. vinterforanstaltninger.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her