2310 - Styringsdialog, dokumentationspakke m.v.

I dette BL Informerer præsenteres en kort status over forskellige initiativer, der er iværksat i forbindelse med de nye regler om styringsdialog m.v.

Pjece om etablering af kommunesamarbejde

BL’s bestyrelsesudvalg om styringsreformen er i samarbejde med KL ved at udarbejde en pjece, der skal give inspiration og praktisk vejledning til etablering af en organisatorisk struktur for afviklingen af styringsdialogen i den enkelte kommune, dvs. etablering af kommunesamarbejder.

Pjecen ventes at udkomme i slutningen af maj og vil blive udsendt med BL-informerer. Desuden vil der være mulighed for at rekvirere ekstra eksemplarer.

Kommunesamarbejde i praksis

Bestyrelsesudvalget koordinerer endvidere aktiviteterne for at etablere kommunesamarbejder i de enkelte kommuner, og det sker i samarbejde med KL. I foråret er det lykkes at etablere en række kommunesamarbejder. Men i efteråret ventes der etableret endnu flere, fordi de første runder af styringsdialogen skal gennemføres i efteråret, og det vil sættes fokus på behovet for kommunesamarbejde. I denne proces ventes pjecen også at kunne gøre stor nytte.

Det er også stadig muligt at kontakte BL's kredskonsulenter for hjælp til arrangering af de indledende drøftelser om kommunesamarbejdet.

Vejledning fra Socialministeriet

I slutningen af maj ventes Socialministeriet at udsende en vejledning om reglerne for afvikling af styringsdialogen. Indholdet i vejledningen ventes at være en introduktion og regelgennemgang vedr. styringsdialogen, herunder beskrivelse af praksis for gennemførelse af styringsdialogen, frister og ansvar for indkaldelse til dialogmøde, deltagere, organisering og muligt indhold af dialogen, udfærdigelse af aftaledokument m.v.

Når vejledningen foreligger, bliver den udsendt med BL Informerer.

Dokumentationspakke og styringsrapport

Landsbyggefonden har efter et EU-udbud indgået kontrakt med en IT-leverandør om levering af et IT-system, der kan danne den såkaldte dokumentationspakke og styringsrapport ud fra de indrapporterede regnskaber i regnskabsdatabasen.

Udfærdigelsen af dokumentationspakken og styringsrapporten vil kunne ske ved, at den enkelte boligorganisation logger sig ind på Landsbyggefondens hjemmeside og udfylder en række oplysninger og vurderinger i sin fortrykte dokumentationspakke, hvor regnskabsoplysninger, nøgletal og sammenligninger allerede er udfyldt ud fra regnskabsdatabasen m.v.

Når boligorganisationen melder materialet klart, kan kommunen logge sig ind på Landsbyggefondens hjemmeside og se de færdige dokumentationspakker og styringsrapporter. På den måde er det hensigten at sikre de mest effektive arbejdsgange med minimal anvendelse af papir, men med maksimal anvendelse af data, der allerede ligger i systemerne.

Det forventes, at IT-systemet for dokumentationspakke og styringsrapport ligger klart i slutningen af september.

Venlig hilsen

Bent Madsen / Niels Sørensen

Søger du bolig? - Klik her