1710 - Ungdomsboligbidrag i 2009 og 2010

I forbindelse med de ændrede finansieringsregler for almene ungdomsboliger fra 1. januar 1997 blev der indført et særligt ungdomsboligbidrag som kompensation herfor. Bestemmelserne om ungdomsboligbidraget findes i §§ 135-139 i lov om almene boliger og i § 61 i støttebekendt­gørelsen.

For tilsagn i 1997 udgjorde ungdomsboligbidraget kr. 3.600 årligt pr. tilskudsenhed, og for tilsagn siden 1998 er ungdomsboligbidraget blevet fastsat til et årligt beløb pr. m2 brutto-etageareal.

Ungdomsboligbidragets størrelse for udbetalingsårene 2009 og 2010 udgør følgende beløb:

                                                                     Udbetalingsår

Tilsagnsår                         Grundbeløb            2009             2010

  1997                                 3.600[1]              4.412             4.478
  1998                                   128[2]                 154                157
  1999                                   129                  153                156
  2000                                   133                  157                159
  2001                                   137                  157                159
  2002                                   140                  157                159
  2003                                   144                  159                161
  2004                                   147                  160                162
  2005                                   149                  160                162            
  2006                                   153                  162                164
  2007                                   156                  161                163
  2008                                   158                  163                165
  2009                                   165                  165                167
  2010                                   168                                       168

For ungdomsboliger med tilsagn i perioden fra og med den 1. januar 1997 til og med den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar med 75 % af stigningen i nettoprisindekset.  For ungdomsboliger med tilsagn efter den 30. juni 2009 reguleres Ungdomsboligbidraget en gang årligt pr. 1. januar i de første 20 år efter låneoptagelsen med stigningen i nettoprisindekset og herefter med 75 % af stigningen i nævnte indeks. Stigningen i nettoprisindekset opgøres for en 12 måneders periode sluttende i maj måned det foregående år.

Ungdomsboligbidraget udbetales bagud af Økonomistyrelsen den sidste bankdag i marts, juni, september og december. Ungdomsboligbidraget ydes første gang 3 måneder efter låneoptagelsen.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Keld Adsbøl

 


[1] Kr. pr. tilskudsenhed

[2] Kr. pr. m2 bruttoetageareal

Søger du bolig? - Klik her