1610 - Udlejningsreglerne – nyt om de særlige overgangsregler for boligforeningerne

BL er som bekendt blevet stillet en række spørgsmål i den seneste tid, ikke mindst til de særligt gældende overgangsregler for boligforeningerne i §§41 og 42 i den nye udlejningsbekendtgørelse.

 

  1. Der er bl.a. blevet spurgt om, hvorvidt de medlemmer, der tillige var lejere pr. 1. januar 2010, skal betale 1 eller 2 ajourføringsgebyrer fra næste år, dels til den almindelige venteliste, dels til oprykningsventelisten, hvis de inden den 1. juni 2010 ønsker at komme på den almindelige venteliste. Dette er nemlig en betingelse for også at bevare medlemsancienniteten på den interne oprykningsliste.

    Svaret er, at der kun skal betales ét gebyr indtil det tidspunkt, hvor den pågældende lejer ønsker at stå som aktiv boligsøgende på oprykningsventelisten.

  2. Fra og med dette tidspunkt skal en sådan lejer altså betale 2 løbende gebyrer, indtil lejeren ikke længere ønsker at søge aktivt, f.eks. fordi den pågældende får en ny bolig i foreningen eller et helt andet sted.

  3. De lejere, der allerede pr. 1. januar 2010 stod som aktiv boligsøgende på oprykningsventelisten, skal som hidtil betale det hertil svarende ajourføringsgebyr samt tilmelde sig den almindelige venteliste inden den 1. juni 2010, hvis de ønsker at bevare deres medlemsanciennitet og dermed deres placering på den interne oprykningsventeliste. Disse lejere skal tidligst fra og med den 1. januar 2011 tillige betale et beskedent grundbeløb i ajourføringsgebyr til den almindelige venteliste ("hvilegebyr").

  4. Hvis en person, der var lejer pr. 1. januar 2010 og som inden 1. juni 2010 har tilmeldt sig den almindelige venteliste, flytter fra boligforeningen, og hvis personen stadig ønsker at bevare sin anciennitet, så skal det under punkt 3 nævnte ajourføringsgebyr fortsat betales ("hvilegebyr").

  5. Den dag personen igen søger aktivt, vil der eventuelt kunne ske en forhøjelse af det sidstnævnte ajourføringsgebyr, idet der nu sendes tilbud m.v. frem til den pågældende person, som går fra "hvile"-status til "aktiv"-status.

  6. Der skal ikke betales noget opnoteringsgebyr, hverken til oprykningsventelisten eller til den almindelige venteliste, når de lejere eller medlemmer af boligforeningerne, som omfattes af overgangsreglerne, på et senere tidspunkt melder sig som aktive boligsøgende.

Vi vil i den kommende tid fortsætte med løbende at orientere om de mange nye regler og deres nærmere fortolkning ved BL Informerer, på vores hjemmeside bl.a. her http://www.bl.dk/raadgivning/tema-ny-lovgivning/faq---ny-lovgivning.aspx og ved kurser m.v.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Preben Mathiesen

Søger du bolig? - Klik her