1410 - Foreløbig løsning på problemer med digital tinglysning

 

Ved BL Informerer nr. 66 og 55 af henholdsvis 17. december og 19. november 2009 informerede vi om de særlige almene problemer forbundet med den digitale tinglysning. Siden har problemerne yderligere været genstand for debat i medierne og i Folketinget.

Det særlige almene problem bestod i, at boligorganisationen med eget CVR-nummer optræder som ejer, medens boligafdelingen uden eget CVR-nummer hæfter for lånet, og dette havde det digitale system ikke taget højde for.

Ved utallige drøftelser mellem de implicerede parter, herunder realkreditinstitutterne og Tinglysingsretten, er imidlertid nu fundet en teknisk mulig løsning på dette problem via en særlig manuel procedure ved tinglysningen.

Proceduren er nærmere beskrevet i en vejledning af 12. februar d.å. fra Tinglysningsretten, idet der er tale om et meget teknisk dokument med visning af diverse skærmbilleder m.v. Ved tinglysning af pantebreve til brug for realkreditbelåning er det normalt realkreditinstitutterne, som forestår det praktiske arbejde, og vejledningen sigter da også først og fremmest på disse institutter.

"Vejledning almennyttige boligafdelinger" af 12.02.10 kan downloades fra Tinglysningsrettens hjemmeside.

Med den foreløbige tekniske løsning på det særlige almene problem er situationen nu den, at de almene boligorganisationer er ramt på samme måde som andre låntagere i forbindelse med den generelle pukkel af ubehandlede sager. Den særlige politiske fokus på en mulig statsgaranti for de almene belåninger er dermed heller ikke længere eksisterende. I denne situation følger BL nøje den offentlige debat, herunder debatten om mulighederne for eventuelt at gøre erstatningsansvar gældende, idet Justitsministeren her afventer en nærmere redegørelse fra Kammeradvokaten.

Hvis der måtte komme afgørende nyt i denne debat, vil vi naturligvis orientere medlemmerne yderligere.

 

Læs mere om digital tinglysning

 

Med venlig hilsen

 

Bent Madsen / Gert Nielsen 

Søger du bolig? - Klik her