1210 - Indbydelse til NBO’s fornyelsespris 2010

Den nordiske samarbejdsorganisation mellem de kooperative og almennyttige boligorganisationer, NBO, har tradition for at indbyde til konkurrencer om uddeling af priser for særlige indsatser i forbindelse med afholdelse af de nordiske årskonferencer. Der har tidligere været indbudt til konkurrencer om miljøtiltag i boligområderne, om tilgængelighed og om energibesparelser.

Målet med prisuddelingerne og konkurrencerne er at skabe erfaringsudveksling mellem de nordiske landes boligorganisationer på vigtige områder, og derfor sker der også en synliggørelse af konkurrencerne ved offentliggørelse af en publikation med nogle af de bedste deltagende projekter.

I år indbydes til konkurrence om NBO's fornyelsespris, som dækker over det begreb, vi i BL kalder for fremtidssikring af almene boligområder.

Prisen uddeles i forbindelse med NBO´s årskonference den 2. og 3. september 2010 i København.

Bidrag til konkurrencen skal væres indsendt til NBO´s sekretariat i BL inden 1. maj i år.

Vi vedlægger NBO´s indbydelse til konkurrencen med de nærmere betingelser for deltagelse, indsendelse af materiale m.v. Indbydelsen er skrevet på norsk, idet NBO-samarbejdet foregår på en blanding af dansk, svensk og norsk uden oversættelse.

Yderligere oplysninger kan gives af NBO-konsulent Tore Johannesen fra NBBL i Oslo (se indbydelsen) eller af Gert Nielsen i BL.

Med venlig hilsen

Gert Nielsen


Download NBO's indbydelse

Søger du bolig? - Klik her