6410 - Almene Boligdage 2011 – Lidt mere af det hele

 Boligselskabernes Landsforening holder Almene Boligdage i 2011. Arrangementet foregår den 2. - 3. september 2011 i Bella Center i København.

Temaet for Almene Boligdage 2011 vil være Lidt mere af det hele og arrangementet vil foregå som en blanding af fællesoplæg, workshops, konferencer og ekskursioner. Formålet er at give deltagerne indblik i nogle af de mange spændende aktiviteter, der foregår rundt om i landet, men også inspiration til nye måde at arbejde på. 

Byd ind med en aktivitet

Ideer og input fra vores medlemmer modtages gerne! Så har I Lidt mere af det hele, og har I lyst til at dele jeres viden og erfaring med andre, er chancen her. 

Mulighederne

  • Konference - Her er der tale om et større arrangement, som typisk vil være et foredragslignende oplæg.
  • Ekskursioner - Er der nogle byggerier, projekter eller andet, som I gerne vil vise frem i det storkøbenhavnske område, så er muligheden her.
  • Workshops - Her drejer det sig om mindre præsentationer, som søger at inddrage deltagerne aktivt i arbejdet med emnet. 

I kan:

  • Foreslå aktiviteter som I selv ønsker at stå for - fra planlægning til gennemførelse.
  • Komme med ideer til BL, som så måske vil arbejde videre med dem.

Hvordan
Har I Lidt mere af det hele, som I gerne vil dele med andre på Almene Boligdage 2011, skal I sende forslaget til Boligselskabernes Landsforening, via den blanket, som kan findes på www.bl.dk/almeneboligdage. Vi skal have forslaget senest d. 28. januar. 

Er I i tvivl om hvorvidt jeres forslag er relevant, er I velkomne til at kontakte Søren Thomassen, Boligselskabernes Landsforening på tlf. 33 76 20 37 eller sende en mail til st@bl.dk.

Messen

I stil med de tidligere udgaver af Almene Boligdage, så vil der blive arrangeret en stor messe. Men som noget nyt vil denne ikke alene byde på udstillinger fra leverandører og interessenter, men også almene boligorganisationer, boligsociale projekter og mange andre vil deltage. 

Endvidere vil hele messen blive åben for offentligheden, som mod entré kan deltage. 

Selve det faglige arrangement bliver dog forbeholdt de, som er tilmeldt Almene Boligdage gennem deres boligorganisationer. 

Den egentlige indbydelse med program udsendes ultimo marts 2011, og fra april 2011 vil det være muligt, via boligorganisationen, at tilmelde sig arrangementet samt foretage hotelreservationer.   

I kan læse meget mere om Almene Boligdage på BL´s hjemmeside www.bl.dk/almeneboligdage, hvor der løbende vil være nyt om arrangementet. Her finder I også en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan I kan byde ind med en aktivitet. 

Venlig hilsen 

Bent Madsen / Søren Thomassen

Søger du bolig? - Klik her