6210 - Skab debat og udvikling i afdelingen

Udvikling af beboerdemokratiet er en løbende proces, og forandringerne kommer ikke af sig selv! 

BL´s uddannelsesafdeling har udviklet en række redskaber, som kan hjælpe afdelingsbestyrelserne med at skabe debat og udvikling i afdelingerne. Redskaberne er lige til at gå til for en afdelingsbestyrelse. Det er hjælp til selvhjælp, og de forskellige redskaber kan benyttes uafhængigt af hinanden - alt efter ønsker og behov. 

Afdelingsbestyrelsens værktøjskasse

Redskaberne er samlet i en "værktøjskasse" som indeholder:

  • 3 debatspil med hver sit tema (afdelingsmødet, trivsel i afdelingen og beboerdemokrati)
  • 25 handlekort med ideer til aktiviteter i afdelingen
  • Diverse skabeloner og forslag til skrivelser 

Yderligere information og pris

Afdelingsbestyrelsens værktøjskasse koster 425 kr. (inkl. moms) og kan rekvireres hos BL på tlf. 33 76 11 49 eller pr. mail til info@bl.dk

Materialet findes desuden på BL´s hjemmeside www.bl.dk under Beboerdemokrati, hvor der er mulighed for at hente de forskellige skabeloner og tilpasse dem individuelt.  

Yderligere information kan fås ved henvendelse til uddannelsesafdelingen i BL. 

Venlig hilsen                                                                                      

Bent Madsen / Birgitte Foged Christensen                                                                                                                                                             

 

Søger du bolig? - Klik her