6010 - Moms på ejendomsadministration - forudbetaling/forudfak-turering og moms på BL's hjemmeside

Vi modtager i øjeblikket mange spørgsmål om mulighederne for at spare moms på ejendomsadministration ved at forudbetale eller forudfakturere administrationsbidrag inden lovens ikrafttræden den 1. januar 2011. Vi kan oplyse følgende:


Efter den oprindelige lovændring, lov nr. 520 af 12. juni 2009, er ejendomsadministration momsfri i det omfang ydelsen er faktureret og/eller betalt inden lovens ikrafttræden.


Muligheden for fakturering i 2010 betyder, at ydelsen er momsfri, hvis der faktureres i 2010 men betales i 2011 eller senere, jf. bindende svar fra Skatterådet af 22. oktober 2010.

Skatteministeriet betragter imidlertid muligheden for forudfakturering som et hul i loven, og skatteministeren har derfor den 6. oktober 2010 fremsat lovforslag L 23, som forventes vedtaget i december og dermed ændrer reglerne i sidste øjeblik inden lovens ikrafttræden.

Af lovforslagets § 7, nr. 4, og bemærkningerne hertil fremgår, at muligheden for forudfakturering ophæves. Derimod bevares muligheden for forudbetaling.

Det betyder, at der ikke ændres på muligheden for at forudbetale administrationsydelser inden lovens ikrafttræden, således at administrationsydelser, som betales i 2010 og leveres i 2011 og senere er momsfrie.

Det er imidlertid vigtigt at understrege, at momsreglerne ikke kan ses isoleret.

Momsreglernes mulighed for forudbetaling skal ses i lyset af almenboliglovens regler, og lovens krav til forsvarlig administration sætter nogle rammer for mulighederne for forudbetaling. BL er i gang med at afklare mulighederne for forudbetaling, og vi vender tilbage med nærmere oplysninger snarest.

Samlet indgang om moms på hjemmesiden

På BL's hjemmeside har vi samlet information om moms i én indgang på forsiden. Her findes bl.a. en samlet oversigt over spørgsmål og svar om moms på henholdsvis ejendomsadministration og byggegrunde.

Med venlig hilsen

Bent Madsen / Birgitte Fæster

Søger du bolig? - Klik her